HYDRO-VACUUM - Pompy zbiornikowe PFA

Jesteś tutaj

Zastosowanie

Pompy typu PFA, są zanurzeniowymi, jednostopniowymi pompami wirowymi z wirnikiem odśrodkowym jednostronnie otwartym.
Pompy te są przeznaczone do pompowania wody, cieczy zanieczyszczonych, fekalii, gnojowicy i innych cieczy, których
gęstość nie przekracza 1100 kg/m3, lepkość 13 mm2/s, a długość wytrąceń włóknistych nie
przekracza 20 mm. Pompowane ciecze mogą być o agresywności w zakresie odporności korozyjnej materiałów
konstrukcyjnych użytych do budowy agregatu.Pompy typu PFA znajdują zastosowanie w:

  • w oczyszczalniach ścieków jako agregaty pomocnicze,
  • ogrodnictwie,
  • gospodarstwach rolnych,
  • opróżnianiu przydomowych szamb,
  • zagospodarowaniu wody deszczowej,
  • w odwadnianiu zalanych obiektów,
  • opróżnianiu basenów lub zbiorników.

Dane techniczne

           

wydajność do 39 m3/h
wysokość podnoszenia do 9,2 m
głębokość zanurzenia do 1,3 m
temperatura pompowanej cieczy do 40 oC
gęstość pompowanej cieczy do 1100 kg/m3
masa 26,2 kg
moc silnika 0,55 ÷ 1,5 kW
prędkość obrotowa 1420 obr/min